1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Analysen av ditt surfbeteende är anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Inga cookies lagras och vi samarbetar inte med tredjepartsleverantörer för analysen.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Integritetspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-post: patrick@101places.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

3. insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. funktion för kundvagnen) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Kakor och rapporter om åtkomstsiffror
Vi använder "sessionscookies" från VG Wort, München, för att mäta tillgången till texter för att registrera sannolikheten för kopiering. Sessionscookies är små informationsenheter som en leverantör lagrar i RAM-minnet i besökarens dator. Ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID, lagras i en sessionscookie. Dessutom innehåller en cookie information om dess ursprung och lagringsperiod. Sessionscookies kan inte lagra några andra uppgifter. Dessa mätningar utförs av INFOnline GmbH i enlighet med den skalbara centrala mätmetoden (SZM). De hjälper till att fastställa enskilda texters kopieringssannolikhet för ersättning av författares och förlagens rättsliga anspråk. Vi samlar inte in personuppgifter via cookies.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter vid ingående av ett avtal om tjänster och digitalt innehåll.

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra avtalet, till exempel till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att hantera betalningar.

Ingen ytterligare överföring av uppgifter kommer att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

4. marknadsföring på nätet och partnerprogram.

Partnerprogram

Vi deltar i affiliate- eller partnerprogram. Annonser och länkar till externa webbplatser integreras på våra sidor av annonsörerna, från vilka vi kan tjäna pengar genom återbetalning av reklamkostnader. Cookies används i detta syfte för att kunna spåra beställningarnas ursprung. Detta gör det möjligt för partnerportaler att känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

Lagringen av "affiliate cookies" baseras på artikel 6.f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av detta, eftersom storleken på ersättningen till dess partner endast kan fastställas med hjälp av cookies.

Vi har integrerat reklamwidgetar från vissa leverantörer på våra sidor. Dessa överför dock endast uppgifter när du klickar på widgetlänkarna och går till respektive leverantör.

Vi samarbetar bland annat med följande partnerprogram. Inom parentesen hittar du sekretesspolicyn för respektive partnerprogramleverantör.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.se/c/privacy-policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/en/privacy-policy/)
  • AWIN (https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung)