1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone, gdy nam je Państwo podają. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa zachowań jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne osób trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Analiza Państwa zachowań związanych z surfowaniem jest anonimowa, nie ma możliwości prześledzenia Państwa zachowań związanych z surfowaniem. Nie są zapisywane żadne pliki cookie i nie współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi w zakresie analizy.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Zasady ochrony prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą posłużyć do identyfikacji Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-mail: patrick@101places.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć w poniższym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy Państwa zachowań podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki cookie i raporty dotyczące liczby wejść
Do pomiaru dostępu do tekstów używamy "cookies sesyjnych" firmy VG Wort, Monachium, aby rejestrować prawdopodobieństwo kopiowania. Cookies sesyjne to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci RAM komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są wykonywane przez firmę INFOnline GmbH zgodnie ze skalowalną centralną metodą pomiarową (SZM). Pomagają one w określeniu prawdopodobieństwa egzemplarza poszczególnych tekstów w celu wynagrodzenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie zbieramy danych osobowych za pomocą plików cookie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi Pan/Pani wyraźną zgodę na ich przekazywanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. marketing internetowy i programy partnerskie

Programy partnerskie

Uczestniczymy w programach afiliacyjnych lub partnerskich. Reklamy i linki do stron zewnętrznych są integrowane na naszych stronach przez reklamodawców, na których możemy zarobić poprzez zwrot kosztów reklamy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu portale partnerskie mogą rozpoznać, że kliknęli Państwo na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Zapisywanie "partnerskich plików cookie" odbywa się na podstawie art. 6 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego można ustalić wyłącznie za pomocą plików cookie.

Na naszych stronach zintegrowaliśmy widżety reklamowe niektórych oferentów. Przekazują one jednak dane tylko wtedy, gdy klikną Państwo na linki widgetu i przejdą do danego dostawcy.

Współpracujemy między innymi z następującymi programami partnerskimi. W nawiasach znajdą Państwo politykę prywatności danego dostawcy programu partnerskiego.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.pl/c/privacy-policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/pl/polityka-prywatnosci/)
  • AWIN (https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung)