1. databeskyttelse i et overblik

Generelle bemærkninger

Følgende oplysninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd analyseres statistisk. Analysen af din surfadfærd er anonym; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Der gemmes ingen cookies, og vi samarbejder ikke med tredjepartsleverandører til analysen.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

2 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Privatlivspolitik

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for dette websted er:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-mail: patrick@101places.de

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har den pågældende person ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelseskommissær i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. Du kan finde en liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få de oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af webstedet, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved at der er et låsesymbol i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, blokering, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet, blokeret eller slettet. Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

3. indsamling af data på vores websted

Cookies

Nogle af internetsiderne bruger såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Cookies og rapporter om adgangstal
Vi bruger "session cookies" fra VG Wort, München, til at måle adgangen til tekster for at registrere sandsynligheden for kopiering. Sessionscookies er små enheder af oplysninger, som en udbyder gemmer i RAM på den besøgendes computer. Et tilfældigt genereret unikt identifikationsnummer, et såkaldt sessions-id, gemmes i en session cookie. Desuden indeholder en cookie oplysninger om dens oprindelse og lagringsperiode. Sessionscookies kan ikke gemme andre data. Disse målinger udføres af INFOnline GmbH i henhold til den skalerbare centrale målemetode (SZM). De er med til at bestemme de enkelte teksters kopieringssandsynlighed med henblik på betaling af forfatteres og udgiveres juridiske krav. Vi indsamler ikke personlige data via cookies.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

  • Browser type og version
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Overførsel af data ved indgåelse af en kontrakt om tjenesteydelser og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, f.eks. til det kreditinstitut, der har fået til opgave at behandle betalinger.

Der vil ikke ske yderligere overførsel af data, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

4. online markedsføring og partnerprogrammer

Partnerprogrammer

Vi deltager i affiliate- eller partnerprogrammer. Annoncer og links til eksterne websteder er integreret på vores sider af annoncørerne, som vi kan tjene penge på via refusion af reklameomkostninger. Cookies anvendes til dette formål for at kunne spore oprindelsen af ordrerne. Dette gør det muligt for affiliateportalerne at genkende, at du har klikket på partnerlinket på vores websted.

Lagringen af "affiliate cookies" er baseret på artikel 6, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i dette, da beløbet for hans affilierede vederlag kun kan bestemmes via cookies.

Vi har integreret reklame-widgets fra nogle udbydere på vores sider. Disse overfører dog kun data, når du klikker på widget-links og går til den respektive udbyder.

Vi samarbejder bl.a. med følgende partnerprogrammer. I parentesen finder du privatlivspolitikken for den respektive partnerprogramudbyder.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.dk/c/privacy-policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/en/privacy-policy/)
  • AWIN (https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung)